messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box กองการศึกษา
นางกัญญรัตน์ รอดพิเศษ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษานายสุพศิน ลุนบง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการหารศึกษา ปก/ชก
นางสาวนิภาพร กล่อมจอหอ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสำรวย ธุระอบ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายแสนรัก สุดเทียน
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นายวีรชล นรินทร
ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางดวงสมร เนตรสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวีรพงศ์ สืบวงษา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นายสงคราม มั่นทอง
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นายศศิพงษ์ หักกะยานนท์
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางสาวบุศรินทร์ ทองสม
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส


นายฤชากร ธนสมบูรณ์พันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์
นางสาวรุ่งรัศมี รัตนวาลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์