messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายตนุภัทร นะรานันท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 039-511043
จ่าเอกณัฐพงษ์ อำนวยศิลป์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 039-511043
นายวินิจ บุญเรือง
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0962989299
นายคติ แสงศรีจันทร์รัตน์
สัตวแพทย์อาวุโส
โทรศัพท์ : 039-511043
นางสาวสุมาลี สมหา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทรศัพท์ : 039-511043
นางสาวปาจรีย์ วงษ์ชุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 039-511043
นางสาวกันยารัตน์ คดกริช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 039-511043
นางวิไล สุตตสันต์
ลูกจ้างประจำ
โทรศัพท์ : 039-511043