messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทสบาลเมืองตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองตราด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้ง 1(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนเมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนเมษายน 2567 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง เลือกกรรมการชุมชนหนองเสือพัมนาแทนกรรมการที่ว่าง วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่ในการแนะเมินสมรรถนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง หลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าโครงการถนนคนเดิน วิถีคนตราด ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน 2567 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2567 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
find_in_page ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง ผลการเลือกกรรมการชุมชนบ้านล่างแทนกรรมการที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง หยุดโครงการถนนคนเดิน วิถีคนตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
1 - 20 (ทั้งหมด 117 รายการ) 1 2 3 4 5 6