messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด

check_circle ป้ายประชาสัมพันธ์
EIT

บริการประชาชนcamera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลเมืองตราด ร่วมโครงการ “ผู้ว่าพาตักรบาตร สืบสานพระพุทธศาสนา รักษาศีล ๕” ครั้งที่ ๙[22 พฤษภาคม 2567]
เทศบาลเมืองตราด ซ่อมบำรุงหลังคาตลาดสดศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตราด ๑[21 พฤษภาคม 2567]
เทศบาลเมืองตราด ลงทะเบียนยืนยันตัวตน Health ID[21 พฤษภาคม 2567]
เทศบาลเมืองตราด มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี ๒๕๖๗ ในพื้นที่เทศบาลเมืองตราด ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒[21 พฤษภาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์
นายกเทศมนตรีเมืองตราด
นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์
นายกเทศมนตรีเมืองตราด
ช่องทางการติดต่อสอบถามและรับข้อมูลข่าวสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายของเทศบาลเมืองตราด

สถิติ sitemap
วันนี้ 193
เดือนนี้2,608
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)47,576
ทั้งหมด 70,234


play_arrow วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
23/05/2567
23/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
กค.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความกรุณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัยด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำงานอนามัยโรงเรียนเด็กกลุ่มเปราะบาง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ