messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์
นายกเทศมนตรีเมืองตราด
โทรศัพท์ : 081-3732255
นายสุมิตร เขียวขจี
รองนายกเทศมนตรีเมืองตราด
โทรศัพท์ : 099-4562665
นายประสาน พงษ์พานิช
รองนายกเทศมนตรีเมืองตราด
โทรศัพท์ : 089-9387697
นายมนัส ปรุงทำนุ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองตราด
โทรศัพท์ : 039-511043
นางสาวสายสวาท วังรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองตราด
โทรศัพท์ : 039-511043
นายวรุตฒ์ จินตกานนท์
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองตราด
โทรศัพท์ : 039-511043