messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
check_circle E-Service
ช่องทางการชำระภาษีทุกประเภทของเทศบาลเมืองตราด
ช่องทางการชำระภาษีทุกประเภทของเทศบาลเมืองตราด มีขั้นตอนดังนี้ คำแนะนำ 1. เมื่อผู้เสียภาษีได้รับใบแจ้งยอดการชำระภาษีจากเทศบาลเมืองตราด 2. ผู้เสียภาษีนำใบแจ้งยอดการชำระภาษีดังกล่าว ไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ได้ทุกสาขา หรือ ชำระผ่าน QR-CODE ได้ทันที
ตัวอย่างใบแจ้งยอดภาษีที่ต้องชำระ

QR-CODE สำหรับชำระภาษี