messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
folder คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งเทศบาลเมืองตราด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลเมืองตราด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง การมอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองตราด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
คำสั่งเทศบาลเมืองตราด ที่ 5/2565 เรื่อง การมอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองตราด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
คำสั่งเทศบาลเมืองตราด ที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองตราด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
คำสั่งเทศบาลเมืองตราด ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองตราด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
คำสั่งเทศบาลเมืองตราด ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองตราด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
คำสั่งเทศบาลเมืองตราด ที่ 1/2565 เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
ประกาศปรับปรุงโครงสร้างกำหนดส่วนราชการของเทศบาล และกำหนดอำนาจหน้าที่ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1