messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(ผลประโยชน์ทับซ้อน) เทศบาลเมืองตราด พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1