messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
folder ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) [รายเดือน]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

folder ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) [รายเดือน]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

folder ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) [รายเดือน]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) [รายเดือน]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
สรุปผลการดำเนิเนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15