messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
folder ประจำเดือน มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าและนั่งขับ หมายเลขทะเบียน ทม.ตร.441-60-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5827 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน บง 64 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder ประจำเดือน เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบด หมายเลขทะเบียน ถ 0001 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-3844 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบบรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส ์(E-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กก. ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 จำนวน 25 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

folder ประจำเดือน มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x600 จุดต่อตารางนิ้ว ย่อ-ขยายได้ พื้นที่การพิมพ์ใหญ่สุดกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม ประจำเดือน เมษายน 2566 จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนตบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ Cab จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ grade
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5481 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง 6045 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Epson ทม.ตร.480-65-0102 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทม.ตร.416-60-0597 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งจำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธี E-bidding grade
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องป้้มน้ำ หมายเลขครุภัณพื ทม.ตร.055-53-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

folder ประจำเดือน ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ช่วงระหว่างวันที่ 3 ม.ค.2566 ถึง วันที่ 17 มี.ค.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4517 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต้นท์สีขาวโค้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กก. ประจำเดือน ม.ค.2566 จำนวน 25 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ช่วงระหว่าง วันที่ 1-29 ธ.ค.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

folder ประจำเดือน ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ช่วงระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16