messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
check_circle งานทะเบียนราษฎร
ประชาชนสามารถติดต่อด้านงานทะเบียนและบัตร เข้ามาทางศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร (1548) ได้ทางช่องทาง ดังนี้
1. ทางโทรศัพท์หมายเลข 1548 เพื่อรับฟังข้อมูลในระบบอัตโนมัติในหัวข้อที่สนใจ เกี่ยวกับงานทะเบียน และบัตร และติดต่อสอบข้อมูล สอบถามปัญหากับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้โดยตรง 2. ทาง INTERNET ในหัวข้อบริการประชาชน ในเว็บไซต์ www.dopa.go.th เพื่อใช้บริการเกี่ยวกับการสอบถามปัญหา,การค้นหาข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับ งานทะเบียนและบัตร ,ตัวอย่างแบบพิมพ์คำร้อง งานทะเบียนและบัตร


ขั้นตอนการแจ้งเกิด


ขั้นตอนการแจ้งตาย


ขั้นตอนการแจ้งย้ายที่อยู่


ขั้นตอนการแจ้งทำบัตรประจำตัวประชาชน


folder คู่มือประชาชนงานทะเบียนราษฎร
การแก้ไขรายการ(ผู้มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านประสงค์จะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
การขอเลขที่บ้าน grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
การขอเลขบ้าน (กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
การรับแจ้งการรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย กรณีมีผู้แจ้ง(ระเบียบฯข้อ 34 และข้อ 35) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
การรับแจ้งการเกิด(เกิดในบ้าน, นอกบ้าน) อาคารที่มีบ้านเลขที่รวมถึงสถานพยาบาล grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
การรับแจ้งการเกิด (เกิดในบ้าน, นอกบ้าน) ณ สำนักทะเบียนแห่งท้องที่อื่น grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด(ระเบียบฯข้อ 57) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด(ท้องที่อื่น) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
การรับแจ้งการเกิด(เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16