messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ 2567
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ 2566
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2566 งบประมาณโครงการฯ 2,027.978.38 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ มีนาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสุขาภิบาล งบประมาณโครงการ 1,200,000 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์อุทิศ(ชุมชนบ้านล่าง) งบประมาณโครงการ 2,500,000 คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ 2565
โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2565 ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 800,267.52 คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 05/2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตาราง บก.06) grade
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะตะเคียน-ชลประทาน grade
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา (โครงการที่กันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565) grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีสุวรรณพิศ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ 2564
โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ช่วงระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2564 - 29 ตุลาคม 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ช่วงระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 9 เมษายน 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ในช่วงปิดเรียน grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15