ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ทม.ตร.420-42-0029 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง