ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 399 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง