ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างเทศบาลเมืองตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)