messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
เทศบาลเมืองตราด รับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดราชบุรี
รายละเอียด : วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์ นายกเทศมนตรีเมืองตราด มอบหมายให้นายสุมิตร เขียวขจี รองนายกเทศมนตรีเมืองตราด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี นำโดยนายวันชัย เกตุวงศ์วิริยะ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนไผ่ คณะศึกษาดูงานประกอบด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จำนวน ๘๐ คน มาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองตราดร่วมให้ข้อมูลแก่คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ผู้โพส : admin