messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
เทศบาลเมืองตราด จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองตราด
รายละเอียด : วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์ นายกเทศมนตรีเมืองตราด เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองตราด ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ผู้โพส : admin