messager
 
เทศบาลเมืองตราด call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
check_circle สำหรับประชาชน
ขั้นตอนการแจ้ง คลิกที่รูปภาพ

ประชาชนผู้พบปัญหา แจ้งง่ายๆ
ผ่านการพูดคุย LINE @TraffyFondue 14 ประเภทปัญหาที่รับแจ้ง 1) ความสะอาด ขยะ 2) ไฟฟ้า ประปา 3) ไฟถนนเสีย 4) ถนน ทางเท้า 5) อาคารสถานที่ชำรุด 6) อุปกรณ์ครุภัณฑ์ชำรุด 7) จุดเสี่ยง 8) สาธารณภัย : น้ำท่วม ไฟไหม้ เผาไหม้ 9) ต้นไม้ กลิ่น เสียง สัตว์ 10) ขึ้นทะเบียน ประชาสัมพันธ์ 11) ความช่วยเหลือ 12) สุขขาภิบาล 13) เบาะแสทุจริต 14) อื่นๆ
แนะนำการใช้งาน